Op donderdag 26 april 2018 werden in de gemeente Dongeradeel twee personen Koninklijk onderscheiden. Beiden kregen uit handen van burgemeester Marga Waanders de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rixtje Visser-Smidt (75)

Peasens Mevrouw Rixtje Visser-Smidt is sinds 1996 vrijwilligster bij de Hervormde Gemeente Peasens-Moddergat. Decoranda was werkzaam als diaken en ouderling.  Bovendien verrichtte en verricht zij nog diverse werkzaamheden, zoals het bezoeken van zieken, het bezorgen van het kerkblad en het schoonmaken van de kerk. Daarnaast is mevrouw Visser sinds 2005 ook vrijwilligster bij museum It Fiskershûske in Moddergat. Ze ontvangt en begeleidt bezoekers en geeft rondleidingen.

Anske Halma (70) Dokkum

De heer Alma is sinds 1987 actief als vrijwilliger op de Sionsberg-bus. Decorandus brengt al meer dan 30 jaar patiënten voor een dagbehandeling vanuit verzorgingstehuis De Waadwente naar de Sionsberg. Sinds 2001 is de heer Halma vrijwilliger bij het Lichtpunt te Kollumerzwaag.  Vanaf 2002 is decorandus ook actief voor Stichting Dodado. Dit is een stichting die begeleid sporten organiseert voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio noordoost Fryslân. Iedere maandagavond gaat de heer Halma zwemmen met twee pupillen.

tekst : Gemeente Dongeradeel

 

Afbeeldingsgalerie