Zaterdag 8 oktober waren de Grote of Sint-Martinuskerk, Rooms Katholieke Sint-Bonifatiuskerk, Chr. Gereformeerde Kerk de Oase en de Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk het domein van 39 koren met zo’n 1000 zangers en zangeressen. Ze waren naar Dokkum afgereisd voor het 2 jaarlijks evenement Frisia Cantat. Oorspronkelijk ontstaan in Joure en in 2014 werd besloten dat het evenement Friesland in ging trekken met als eerste plaats Franeker, en in 2016 dus voor het eerst in Dokkum.

Afbeeldingsgalerie